Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Karpervissen

Karpervissen in het noordwesten van Friesland

Vanuit vroeger toen de meeste wateren nog op elkaar aangesloten zaten, omdat de boeren over deze wateren hun producten vervoerden, zwemmen er in heel Friesland karpers. De meeste van deze karpers zijn ontsnapte of uitgezette karpers. Dit zijn meestal langgerekte schubkarpers omdat de karper naarmate deze zich voortplant zich evolueert naar de oervorm. Het zijn veelal geen boerenkarpers, dit is eigenlijk, genetisch gezien, een aparte soort karper. Deze boerenkarper zwemt nog in wateren in noord Holland, en zou in de buurt van Workum nog zwemmen.

In de Bildtse wateren zijn nadat deze waren afgesloten van de Friese boezemwateren, in het verleden regelmatig karpers uitgezet, veelal schubkarpers van het type 25% wildbloedhybride. Deze karpers kunnen er erg oud worden, maar hebben niet de genetische aanleg om heel zwaar te worden, 30pond is dan ook een hele beste! Ook zijn er in het verleden Valkenswaard spiegelkarpers uitgezet, maar de kans dat je er één ving was vrij klein voor 2005.

 

Spiegelkarperuitzet in 2005 en 2006 om deze te herintroduceren in de Bildtse wateren. Er zijn destijds twee verschillende stammen spiegelkarpers uitgezet in 2005 Duitse Speize Karpfen en in 2006 Valkenswaard/Villedon kruising. Er is gebleken uit andere spiegelkarperprojecten dat deze twee typen spiegelkarpers de potentie hebben om groot en zwaar te worden, mits de omstandigheden zich daarvoor lenen natuurlijk. Theoretisch zijn ondiepe kleiwateren het meest voedingsrijkst van alle wateren en zijn onze wateren geschikt om recordvissen voort te brengen.
In 2007 zijn er Valkenswaard spiegelkarpers uitgezet op de Friese boezemwateren, de bietenopslag bij Berlikum. In 2010 zijn er Duitse Speize Karpfen uitgezet ook nabij de bietenopslag te Berlikum.
Om een idee te krijgen van de diverse soorten spiegelkarpers welke zijn uitgezet klik hier voor meer informatie.

Er zijn verschillende types wateren in het Bildt:

1. De wateren aangesloten op het afstroomgemaal bij Zwarte Haan, dit is ca. 60km aan water, deze worden nav de Noordelijke Elfstedenroute deels onder handen genomen, waardoor het leefgebied van vissen sterk wordt verbeterd. In deze wateren heb je eigenlijk overal kans op karper, natuurlijk moet je de jaargetijden in het oog houden, in de winter zit de vis diep, onder bruggen e.d., in het voorjaar trekt de vis naar ondiep water, ook om daar later in ca. mei te paaien, in de zomer zitten ze eigenlijk overal maar vaak niet erg diep, en in het najaar trekken ze weer richting dieper water om daar in de winter weer te overwinteren.
2. Dijksvaart ten oosten van het Roptagemaal, ten noorden van Oosterbierum en Sexbierum, hier zijn in 2006 Valkenswaard spiegelkarpers en nav de wintersterfte in 2009/2010 in 2010 Duitse Speize Karpfen uitgezet.
3. Dorpsvaart te St. Annaparochie, ter plekke bekend als de Kaai, hier zijn in 2006 Valkenswaard en in 2010 Duitse Speize Karpfen uitgezet.
4. Dorpsvaart in Minnertsga hier zijn in 2006 Valkenswaard spiegelkarpers uitgezet welke in de winter van 2009/2010 bijna allemaal gestorven zijn, er zijn nav daarvan in 2010 weer Duitse Speize Karpfen uitgezet.
5. Dijksvaart ten westen van het Miedemagemaal bij Zwarte Haan, hier zijn in 2010 nog Duitse Speize Karpfen uitgezet.
6. Oudemeer te Minnertsga, ook hier zijn in 2006 Valkenswaard spiegelkarpers uitgezet.
7. Minnertsgaastervaart, ook hier zijn in 2006 Valkenswaard spiegelkarpers uitgezet.
8. Roptavaart ten zuiden van het Roptagemaal, hier zijn in 2007 Valkenswaard spiegelkarpers uitgezet.
9. Vijvers in het plan Witzens in Franeker, hier zijn in 2010 Duitse Speize Karpfen uitgezet.
10. Marssumervaart, hier zijn in 2007 Valkenswaard spiegelkarpers, in 2010 Duitse Speize Karpfen (via Peschkens) uitgezet.

Er zijn op de Friese boezem vanaf 2005 elk jaar uitzettingen geweest om ook de spiegelkarper hier te herintroduceren, meer informatie hierover kun je hier lezen. Zo zijn er diverse uitzettingen nabij onze regio geweest, zoals Leeuwarden en nabij Dronrijp.

Alle spiegelkarpers op de Friese Boezem zijn bij hun uitzet gewogen, gemeten en op de linkerflank op de foto gezet. Deze karpers vallen onder het spiegelkarperproject de Friese boezem.

De spiegelkarpers welke uitgezet zijn in 2006 en 2007 zijn ook in het Bildt allemaal op de foto gekomen. Deze vallen onder het spiegelkarperproject Het Bildt De vissen welke uitgezet zijn in 2010 daarvan zijn alleen de vissen welke op de Fryske boezem zwemmen op de foto gekomen.

We zouden het erg leuk en interessant vinden dat je de gevangen spiegelkarpers aan ons wilt mailen, foto van de linkerflank, lengte in cm en het gewicht. De vangstplaats ongeveer, je hoeft je stek niet prijs te geven, maar om een idee te krijgen van de migratie is een indicatie wel beter. Je kan deze mailen naar: spiegelkarpersinfriesland@live.nl

De karpers kun je bijna met alles vangen! Macaroni, lunchworst, brood, maden, wormen, boilies, naaktslak, honden- en kattenbrokken, maïs, tijgernoten en andere soorten granen, zaden etc. Let er op, dat je maïs en andere granen/zaden voordat je ze in het water gooit 24uur welt in ruim water en ze daarna kookt tot ze gaar zijn. Deze zaden zwellen nl enorm op, als een karper ze opeet voordat ze zijn gewelt knapt hun maag open en sterven ze!

Algemene opmerkingen:

• Vis met visvriendelijke systemen, na het eventuele verspelen van de vis moet deze niet met een zwaar stuk lood blijven zwemmen.
• Hou rekening dat bij het obstakelvissen je bij je hengel blijft, de vis mag nl. geen ruimte krijgen, dit is eigenlijk alleen voor ervaren vissers die weten wat ze doen!
• Hou rekening met andere vissers, het water is van ons allemaal zit elkaar niet in de weg.
• Hou rekening met voerplekken van andere karpervissers, respecteer deze indien mogelijk.
• Verder zie de gedragscode van de Karperstudiegroep.

Voor meer informatie over het karpervissen in Friesland klik hier om naar de site van de Karperstudiegroep regio Fryslân te gaan.

Algemene informatie over karper, klik hier om het kennisdocument karper te openen.

http://www.ksnregiofryslan.nl/