Visserijwet en regels

De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. 

Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet. lees meer