Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarverslag 2018-2019

Het verenigingsjaar van maart 2018 tot maart 2019 is weer voorbij en zoals gebruikelijk volgt hierbij een terugblik op zaken die zich binnen onze vereniging hebben voorgedaan. Hoewel landelijk sprake was van een kleine teruggang in het ledenbestand slaagt onze vereniging erin om minimaal stabiel en zelfs een kleine groei te realiseren. Met een kleine 1700 leden behoren wij tot de grootste verenigingen van de Gemeente Waadhoeke en Sportvisserij Friesland. Wel moeten wij constateren dat de betrokkenheid bij de vereniging niet al te groot kan worden genoemd. De deelname aan de diverse activiteiten die door De Deinende Dobber worden georganiseerd neemt niet toe en het bezoek aan de jaarvergadering neemt af. Toch blijft uw bestuur zich met hart en ziel inzetten voor de belangen van de sportvisserij in het algemeen en die van onze vereniging in het bijzonder. Hieronder volgt een overzicht van zaken die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

Door de herindeling van de gemeentes hebben wij nu in plaats van 3 gemeentes te maken met alleen de Gemeente Waadhoeke. Omdat het belangrijk is om een goed contact met de gemeente te hebben en een vast aanspreekpunt voor zaken op sportvisserijgebied, zijn wij op bezoek geweest en hebben kennis gemaakt met de wethouder en uitgelegd wat onze activiteiten en plannen binnen de gemeente inhouden. Op deze bijeenkomst was ook de regiovertegenwoordiger van Sportvisserij Friesland aanwezig. Door vacatures en herverdeling van werkzaamheden bleek dat er niet veel voortgang werd geboekt. Met name door aandringen van onze regio-ondesteuner heeft er een nieuw gesprek plaatsgevonden en worden een paar zaken opgepakt maar door hun werkdruk blijft dit voorlopig beperkt.

Voorzieningen:
De plaatsing van twee steigers in de Ballensvaart bij Menaldum is in een afrondende fase en het komende jaar kunnen deze in gebruik worden genomen. De toegang tot de oever van het van Harinxmakanaal bij Deinum is opnieuw een punt van zorg. Begin dit jaar is het verbodsbord opnieuw verplaatst zodat wij het rechtergedeelte niet met de auto kunnen bereiken. Omdat wij op dit gedeelte een parkeerplaats en in de toekomst ook drie steigers krijgen moet dit bord opnieuw worden verplaatst zo is bij de gemeente kenbaar gemaakt. De plannen voor de Hege Wier en Witzens zoals opgenomen in Sportvisserij op de kaart zijn opnieuw besproken en onder de aandacht gebracht. Ook zijn de wateren in de gemeente geïnventariseerd en is een nieuwe huurovereenkomst visrechten door Sportvisserij Friesland opgesteld. Ook de visplanner en de lijst landelijke viswateren zijn geactualiseerd.

Wedstrijden: 
De wedstrijdcommissie heeft weer een goed programma georganiseerd. De zomercompetitie, die voor het laatst in deze vorm is gehouden, werd gewonnen door Frans Temme (A-klasse) en Gerard van der Kooi (B-klasse). De wintercompetitie is dit jaar gewonnen door Roan de Jong. Ook de individuele wedstrijden in Jorwerd en de dagtocht waren wederom een succes met goede vangsten. De streetfishingwedstrijd in Franeker trok weer een mooi aantal deelnemers maar de vangst viel voor de meeste deelnemers tegen. Komend jaar gaan we de wedstrijd een maand eerder organisren. Ook de zomercompetitie wordt vervangen door een een aantal individuele wedstrijden waarbij een aantal geldbedragen kunnen worden verdiend. Na het seizoen worden deze opgeteld en krijgen de deelnemers een prijd overeenkomstig het gewonnen bedrag. Dit jaar hebben wij ook deelgenomen aan de Friese clubkampioenschappen en werd de finale met een minimaal verschil verloren van de Rietvoorn uit Kootstertille.
Een woord van dank voor de wedstrijdcommissie is zeker op zijn plaats, een goed programma en het gebruiksgereed maken van het parcours is altijd prima voor elkaar.

Jeugd: 
Afgelopen jaar is een basiscursus gehouden, drie middagen theorie en praktijk en afgesloten met een wedstrijd. De deelname was niet zo groot als bij de voorgaande keren maar gelet op het beperkte aantal vrijwilligers kwam dat goed uit. De jeugdcompetitie was dit jaar een groot succes. Niet eerder werd er door alle deelnemers zoveel vis gevangen. Ytzen Vroom slaagde erin wederom kampioen bij de Lytse Fiskers te worden. De roofvismiddag trok opnieuw te weinig deelnemers. Misschien moeten we dit anders organiseren. Sportvisserij Friesland heeft diverse activiteiten voor de jeugd gehouden en zoals blijkt uit de verslagen met succes maar wij hebben geen signalen over deelname van onze jeugdleden ontvangen.

Karperuitzet: 
De karperuitzet is dit jaar geslaagd, bij de sluisjes in Wier en Oude Leije is weer een flink aantal spiegelkarpers uitgezet. Ook voor komend jaar is weer een budget ter beschikking dat wordt uitgebreid voor extra uitzet in lokale wateren.

Controle en handhaving: 
Regelmatig zijn er controles gehouden en over het algemeen heeft de sportvisser het goed voor elkaar. Wel blijkt dat niet iedereen heeft aangegeven dat hij de landelijke lijst wil blijven ontvangen. Daarom wordt regelmatig een oude lijst getoond. Het geven van de juiste voorlichting lost dit in de toekomst wel op.

Fisk en Wetter: 
De Deinende Dobber maakt al jaren gebruik van deze mogelijkheid om alle leden van een aantal zaken op de hoogte te houden. Nadat zich jarenlang meerdere verenigingen hebben aangesloten gaan er nu stemmen op dat diverse verenigingen hier mee willen stoppen. Hoewel het een behoorlijke kostenpost betreft en sommige artikelen door plaatsgebrek niet altijd actueel zijn zien wij Fisk en Wetter als een belangrijke informatiebron die een groter bereik heeft dan de website of facebook. Op de komende ALV van Sportvisserij Friesland komt dit aan de orde maar wij hopen dat Fisk en Wetter blijft behouden.

Afsluiting: 
Zoals uit bovenstaand verslag kan worden opgemaakt zijn bestuur en commissies regelmatig bezig met het behartigen van de belangen de sportvisserij. Naast de diverse bestuursvergaderingen worden de Algemene ledenvergadering van Sportvisserij Friesland, de regiovergaderingen en vergaderingen van de wedstrijdcomissies bezocht. Regelmatig vind overleg plaats met de regiovertegenwoordiger van Sportvisserij Friesland die ons van goede adviezen voorziet en ons ondersteunt bij de uitvoering van projecten. Ook een woord van dank voor onze vrijwilligers mag niet ontbreken. Een bijzonder woord van dank verdient John. Wij mogen altijd gebruik maken van Eetcafe de Smalle kant voor onze vergaderingen en cursussen. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld. Indien er mensen zijn die zich voor de vereniging willen inzetten als bestuurder of vrijwilliger of ideëen willen aandragen dan bent u van harte welkom om hier over van gedachten te wisselen. Voor het komende jaar weer veel visplezier en goede vangsten

Ruud de Boer
Voorzitter