Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Historie van de vereniging

De vereniging

Hengelsportvereniging De Deinende Dobber is een vereniging in het uiterste noordwesten van Fryslân.

De vereniging is opgericht op 4 oktober 1948 te Sint Annaparochie. Op dierendag. Ook toen waren we al begaan met het lot van de vissen. De doelstelling bij de oprichting was: Door middel van huur van visrecht de gewone man te kunnen laten vissen in de vele vaarten en tochtsloten in de gemeente Het Bildt. Men viste toen vaak om een maaltje vis op tafel te krijgen ter aanvulling van het dagelijks menu. Nu, ruim 60 jaar later, vist bijna iedereen voor zijn plezier en voor de sport. De gevangen vis wordt meestal teruggezet.

De vereniging heeft, als eerste vereniging, samen met Sportvisserij Fryslân een meeneemverbod voor snoek en karper in laten stellen. Dit meeneemverbod is in 2006 provincie breed overgenomen. Daarnaast is getracht de stand van de snoekbaars, door middel van een tijdelijk meeneemverbod, te verbeteren.
Met ingang van 2010 is het weer toegestaan om maximaal 2 snoekbaarzen per dag mee te nemen. Maar gelet op het afgesloten karakter van het water is terugzetten natuurlijk veel beter. Zo geeft u andere sportvissers ook nog eens de kans om een knappe snoekbaars te vangen.

Na een terugval in leden, na de invoering van het verbod met levend aas te vissen, heeft de vereniging het ledenaantal de laatste jaren weer gestaag zien groeien tot ruim 1600 leden. Dit is ook dankzij de invoering van de VISpas, de gezamenlijke controles met Politie Fryslân en de voorlichting aan de waterkant.

Vóór de aansluiting bij de Sportvisserij Fryslân bestond het werk van de vereniging hoofdzakelijk uit het uitgeven van vergunningen, het huren van visrechten en het verkrijgen van looprechten. Incidenteel werd er vis uitgezet.
De laatste tien jaar richt de vereniging zich meer op visstandbeheer, verbetering van de hengelsportvoorzieningen, belangenbehartiging en promotie van de sportvisserij.

In 2013 is een jeugdafdeling opgericht. De Lytse Fisker. 
Door de jeugd op te leiden en de juiste voorlichting te geven, blijkt dat er veel belangstelling is en de vereniging hierdoor meer jeugdleden krijgt.

De laatste jaren heeft een grote verschuiving in de vormen van visserij plaatsgevonden. Zo is het vissen op roofvis en karper ten koste gegaan van het wedstrijdvissen. De huidige sportvisser wil zelf bepalen waar en wanneer men gaat vissen. Verplichtingen worden vaak als lastig gezien. Helaas geldt dat ook voor het invullen van bestuursfuncties.

De Bildtse wateren

Bij de oprichting van de vereniging waren De Bildtse wateren nog onderdeel van de Friese boezem. Bij opstuwing van het water door de zuidwestenwind, kon het waterpeil in Het Bildt tot zo’n vijftig centimeter hoger komen te staan dan bij normaal peil. Ondergelopen landerijen, wateroverlast voor de burgers en schade aan wegen en oevers waren het gevolg.

In 1972 is Het Bildt losgekoppeld van de Friese boezem en heeft het via het zeegemaal Zwarte Haan zijn eigen afwatering gekregen. Ook door het op delta hoogte brengen van de zeedijk, waarbij het mooie en brede kanaal langs de zeedijk gedempt is, heeft de visstand in het Bildt geen goed gedaan. Door het dempen van het kanaal is helaas één van de mooiste Friese viswateren voor altijd verloren gegaan. 
Nu 35 jaar later bevatten de Bildtse wateren weer een redelijk bestand aan vis. De vaarten, poldersloten en een afwateringskanaal naar de Waddenzee, beslaan een totale lengte van bijna 60 kilometer. De meeste wateren zijn goed bereikbaar, andere liggen verscholen in de landerijen. Het betreft vrij smalle wateren, welke goed te bevissen zijn. Ook kan men hier schitterende tochten met een kano maken of al struinend de vaarten afvissen.

Visserijkundig onderzoek

Begin 2003 heeft de Deinende Dobber in samenwerking met de Sportvisserij Fryslân  en  Sportvisserij Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de visstand in het Bildt. Meer lezen over het ONDERZOEK.

Voorzieningen

De vereniging beschikt over 25 vissteigers bij Zwarte Haan. Verscholen in het riet liggen hier een aantal prachtige visstekken aan het kanaal. Tussen Berlikum en Ried ;iggen nog eens een twintigtal visplaatsen. 
Voor de recreatieve visser is er een mooie visplaats bij de Maartjesbrug aan de Blikvaart aangelegd. In 2010 is er een hengelsportvoorziening voor senioren gerealiseerd in Sint Annaparochie én zijn 10 fraaie visplaatsen en 6 parkeerplaatsen aan de Koudeweg aangelegd.

Politiek

Wist u, dat u, door regelmatig raadsleden en dorpsbelangen aan te spreken op het belang van de sportvisserij, een positieve bijdrage aan de sportvisserij kunt leveren? Veelal gaan door onwetendheid visoevers verloren. Tijdig afstemmen of inspreken bij een gemeenteraad kan veel ergernis voorkomen. Vaak kan door werk met werk te maken een hengelsportvoorziening, vispassage of trailerhelling in geplande werkzaamheden meegenomen worden. Met 33.000 aangesloten leden bij “Sportvisserij Fryslân” beschikken we, naast een 100.000 vissende vakantiegangers, over een grote en gemotiveerde achterban. 

Het Rijks- en Provinciale beleid richt zich gelukkig steeds meer op de sportvisserij. Met een omzet van ca. 350 miljoen euro op jaarbasis (waarvan ca. 25 miljoen in Fryslân) zijn we met zijn allen een interessante economische doelgroep. De Deinende Dobber zal dit, waar mogelijk, benadrukken om u een goede visstand en goede voorzieningen te kunnen blijven bieden.