Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Ledenvergadering HSV de Deinende Dobber

terug naar overzicht

Vrijdag, 16 maart 2018 (20:00)

Op vrijdag 16 maart wordt de ledenvergadering gehouden van HSV de Deinende Dobber in ‘Ons
Huis’, Beuckelaerstraat 2 te St. Annaparochie, aanvang 20.00 uur. De leden worden hierbij
uitgenodigd. De agenda is als volgt: 

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling agenda
4. Notulen jaarvergadering 2017
5. Jaarverslag 2017
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting 2018
10. Bestuursverkiezing
11. Jeugdafdeling
12. Controle en handhaving
13. Wedstrijdprogramma/dagtocht
14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag
16. Sluiting 

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Ad punt 8: de kascommissie bestaat uit Rene de Jong en André Bosma. Beiden zijn in 2017 benoemd.
Ad punt 10: de bestuursleden Rob den Boer en Anne Dirk van Assen zijn statutair aftredend. Beiden
stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 12 maart 2018 melden bij de secretaris via
telefoonnummer 06 14439697 (b.g.g. 058 2519531).