Schoonmaakactie

terug naar overzicht

Maandag, 1 oktober 2018

Op 6 oktober 2018 staat de schoonmaakactie "Samen Fryslan Schoon" op de agenda.

Bij deze actie van de Friese milieufederatie heeft ook sportvisserij Friesland zich aangesloten. Omdat de Deinende Dobber op deze datum de jaarlijkse ”Om 'e toerwedstrijd” in Jorwert heeft georganiseert, hebben wij besloten om de schoonmaakactie op 26 september te houden. Onze vereniging vindt dat deze acties belangrijk zijn voor het milieu en ook bijdragen aan het imago van de sportvisserij.
Onze vereniging heeft het gebied van de haven in Ried tot het kruiswater in Berlikum, de trailerhellingen in Berlikum en Marssum en het van Harinxma kanaal tegenover Deinum schoongemaakt. Gelukkig vonden wij niet al te veel afval (nog geen vuilniszak vol). Het blijkt dat de vissers steeds vaker hun afval en soms ook dat van anderen, opruimen na afloop van hun wedstrijd of visdag. Met name op routes waar scholieren of veel recreanten langskomen wordt nog behoorlijk veel afval gevonden, hier valt nog een hoop te verbeteren. Volgend jaar zal De Deinende Dobber zeker weer meedoen aan deze jaarlijkse actie.