Lid worden, Opzeggen, Wijzigen

U kunt de VISpas online bestellen: 


Voor de aankoop uw vergunning kunt u terecht bij de volgende verkoopadressen:

Dierenspeciaalzaak Agra Totaal        Buterhoeke 62 Berlikum                          www.agratotaal.nl 
De Korenaar                                      Zilverstraat 58 Franeker                           www.dekorenaar.nl 
De Bildtse Bouwmarkt                       van Harenstraat 32 st Annaparochie       www.debildtsebouwmarkt.nl

Adreswijzigingen en Opzegging lidmaatschap:

Leden die hun lidmaatschap m.i.v. januari 2017 wensen te beƫindigen, dienen dit voor 1 oktober 2016 kenbaar te maken bij de ledenadministratie. E.e.a. is noodzakelijk omdat voor alle leden, waarvan bekend is dat zij op 1 januari 2017 lid zijn, door Sportvisserij Nederland een nieuwe VISpas wordt aangemaakt met de gegevens zoals bekend per 15 oktober 2016

Adreswijzigingen en opzeggingen kunt u d.m.v. onderstaand formulier doorgeven:

Foutmelding 
 
VISpasnummer
E-mail afzender
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Opzeggen
Datum opzegging
Adreswijziging
Datum verhuizing
Nieuw adres
Nieuwe postcode
Nieuwe woonplaats
Opmerking